Sinds augustus 2011 zijn de podotherapeuten van Novopraktijk vrij toegankelijk. Deze vrije toegankelijkheid is bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid in het najaar van 2010. Aangezien podotherapie onder de Wet BIG (art 34) valt, was het altijd zo dat er een verwijzing van een arts nodig was om terecht te kunnen bij een podotherapeut.

De podotherapeuten van Novopraktijk hebben allemaal de verplichte opleidingsmodule behaalt om ook daadwerkelijk direct toegankelijk te mogen zijn. Dit betekent voor u dat het mogelijk is om zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak te maken bij één van onze podotherapeuten.

Wilt u gebruikt maken van de directe toegankelijkheid podotherapie? Dan zal een Podotherapeut eerst een (wettelijk verplichte) intake uitvoeren waarin beoordeeld wordt of het mogelijk is om zonder verwijzing behandeld te worden. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld.

Als alles duidelijk is voor beide partijen zal er van u een handtekening gevraagd worden om zo de behandelingsovereenkomst te bekrachtigen.

Meestal kan er dan overgegaan worden op de daadwerkelijke behandeling of onderzoek. In sommige gevallen kan het zijn dat de behandelaar alsnog toestemming of advies nodig heeft van uw huisarts. In dat geval zal de behandelaar contact opnemen met uw huisarts en kan het zijn dat u wordt doorverwezen voor een huisartsenconsult om alsnog een verwijzing te verkrijgen.