NOVOpraktijk / FysioHolland Looplab

Meer dan vaak gedacht wordt maakt hardlopen onderdeel uit van verschillende sporten. Bij FysioHolland Amsterdam Oosterpark kunt u al terecht voor een hardloopanalyse.

Het Looplab dat hier is gevestigd namens NOVOpraktijk en FysioHolland analyseert het looppatroon op zich zelf maar ook sportspecifiek

Het Looplab is een onderzoeksinstelling die middels state of the art apparatuur zoals high speed motion analysis nog dieper en specifieker onderzoek wordt gedaan naar blessures maar ook naar trainingsvariabelen en technieken. Wilt u meer weten over de vernieuwde en geprofessionaliseerde hardloopanalyse?

Binnen het Looplab wordt u geholpen door Myrthe Perquin (fysiotherapeut) en Paul de Kort (bewegingswetenschapper en podotherapeut)

Hardloopanalyse
Hardlopen maakt onderdeel uit van verschillende sporten. Echter binnen elke sport is het patroon weer verschillend. Rennen met een hockeystick of rennen met een dribbel bij basketbal.

In elke sport is een sport specifieke benadering nodig om een beeld te krijgen van de sporter in zijn sportomgeving.

Anamnese
Het medisch vraaggesprek dient een zo goed mogelijk beeld te geven van de factoren die een rol spelen bij de oorzaak of het in stand houden van een blessure. Het in kaart brengen van de motivatie en doelen met de daaraan gekoppelde trainingsbelasting, ondergrond, soorten schoeisel, looptechniek, voeding, aanwezige omgeving- en/of werk factoren en secundaire vermoeidheidsverschijnselen zijn belangrijk om de oorzaak van de blessure te achterhalen.

Schoenen
Het gesprek wordt gevolgd door een inspectie van de huidige schoenen. Steeds vaker blijkt dat schoeisel een rol speelt bij blessureleed. Er wordt altijd gevraagd het specifieke (sport)schoeisel mee te nemen naar het consult.

(Functie)onderzoek
Om een blessure te verhelpen is het belangrijk dat eerst de oorzaak van de klacht wordt vastgesteld. Hardlopen op zichzelf is een cyclische sport en idealiter zijn de bewegingen symmetrisch. Wanneer er een asymmetrie in de beweging zit, bestaat de kans dat er een hardloopblessure ontstaat. Tijdens het (functie)onderzoek beoordeelt de therapeut alle aspecten die van belang zijn bij het (hard)lopen.

Loopanalyse
De loop/ganganalyse vindt plaats middels een dynamische digitale drukmeting en uw loopstijl wordt gefilmd. Deze beelden worden samen met u geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van de blessure, maar kunnen ook dienen tot verbetering van looptechnieken.

Al deze componenten van onderzoek moeten te samen leiden tot een het diagnosticeren van klachten, vast stellen van blessure risico of gebieden van prestatie waar verbetering mogelijk zou zijn. Op basis daarvan kan een zo gericht mogelijk revalidatie- of trainingsplan worden opgesteld.