‘Podos’ is Grieks voor ‘voet’. Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie. Pijn en vermoeidheid in de voeten zijn in het algemeen reden genoeg om uw arts een verwijzing te vragen voor de podotherapeut. Ook als u beperkt bent in uw bewegingsvrijheid door voetklachten is een bezoek aan de podotherapeut wenselijk.

Novopraktijk is een bijzondere podotherapiepraktijk door haar specialisatie in schoenen. We hebben veel kennis over voet-, been-, heup- en rugklachten in huis. We maken steunzolen en voeren voetbehandelingen uit.

Voor een afspraak kunt u bellen met 020 244 23 91

Podotherapie versus de andere podoberoepen

Podotherapie is een paramedisch beroep. Sinds 1982 bestaat de opleiding, deze is inmiddels uitgegroeid tot een 4-jarige full-time HBO opleiding in Eindhoven en Enschede. Het is een wettelijk erkende beschermende titel die onder de wet BIG valt. Dat betekent dat er aan een groot aantal voorwaarden voldaan moet worden, voordat iemand zich ‘podotherapeut’ mag, en mag blijven noemen. Zo moet er een minimaal aantal uren per jaar gewerkt worden als podotherapeut, anders is het diploma niet meer geldig. Ook moet de inrichting van de praktijk voldoen aan een aantal eisen en worden er eisen gesteld aan het aantal uren bij- en nascholing dat gevolgd wordt. Podotherapeuten zijn verplicht zich in te schrijven bij kwaliteitsregisters en worden elke 5 jaar gevisiteerd om te controleren of er aan de eisen van inrichting, hygiĆ«ne e.d. voldaan wordt.
De meeste verzekeraars zijn inmiddels bekend met de verschillen tussen podotherapeuten en de andere vrijwel gelijknamige beroepen. Ze vragen voor de vergoeding van de behandeling dan meestal ook de verwijskaart van de huisarts en de podotherapeut moet ook lid zijn van de NVvP, de beroepsvereniging. Voor een precies overzicht van wat u vergoed krijgt, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen verzekeraar.